Giới thiệu giảng viên

Nguyễn Thị Thùy Dương - Trường Tiểu học Hạ Đình- HN

Cô giáo: Nguyễn Thị Thùy Dương - Trường Tiểu học Hạ Đình- Thanh Xuân- Hà Nội
Kinhn nghiệm: 12 năm giảng dạy tiểu học

Khoá học của tôi

Tôi chưa dạy khóa học nào