Giới thiệu giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Hiền Hương - Trường Đại học Công đoàn

Gần 20 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh tại trường Đại học Công đoàn
Ôn luyện thi đại học và có rất nhiều học sinh đạt điểm >=9
Là giảng viên luôn tâm huyết với nghề, bạn nào đã học với cô thì sẽ nhớ mãi không quên

Khoá học của tôi

Tôi chưa dạy khóa học nào