Giới thiệu giảng viên

Le Thi Loan

Giảng viên kinh tế chính trị và triết học, với văn bằng Thạc sỹ và 5 năm kinh nghiệm trong nghề nhà giáo, tham gia giảng dạy chính thức tại các trường điểm là Đại học quốc gia Hà Nội, Học viện Hành Chính quốc gia.

Khoá học của tôi

Tôi chưa dạy khóa học nào