Giới thiệu giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang - Học viện Ngân hàng

Là giảng viên Khoa Ngoại ngữ- Học viện Tài chính. Đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, tâm huyết với nghề

Khoá học của tôi

Tôi chưa dạy khóa học nào