Giới thiệu giảng viên

ThS.Phan Thị Thanh Huyền - Đại học Thủy Lợi

ThS. Phạm Thị Thanh Huyền là giảng viên khoa Toán trường Đại học Thủy lợi, gần 20 năm kinh nghiệm dạy toán cho sinh viên đại học, nhiệt tình và có phương pháp giảng dạy dễ hiểu

Khoá học của tôi

Tôi chưa dạy khóa học nào