Đề tài Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên mục: LUẬN VĂN- LUẬN ÁN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 608


File tài liệu

Đề tài Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh - Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp.pdf: Mua tài liệu


Đánh giá tài liệu
Đánh giá*
Ý kiến của bạn *

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này


Nhận xét (0)
Chat hỗ trợ
Chat ngay
0981-628-688
Call now